Rekryteringskonsulterna

                Rekryterar Rätt... 


Välj utav de delar av våra erbjudanden ni behöver...  


Steg 1 

Första kontakten, behovsanalys, annons 

- Ordinarie pris:            

Från 6000 kr, beroende på tjänstens tyngd & svårighet 

                         

Steg 2 

CV − Sök, telefonintervju, första urvalet. Second opinion

- Pris enligt överenskommelse, beroende på tjänstens tyngd och svårighet 


Steg 3 

Matchning, intervju1, intervju 2, presentation till kund, referenstagning 

- Pris enligt överenskommelse


Steg 4 

Vid behov - Tester (Personlighet, t.ex. inför Chefstjänster)

- Pris enligt överenskommelse 

 

Steg 5 

Garanti på utfört uppdrag - 3 månader, uppföljning

- Detta ingår i våra avtal från steg 3             

  

Ring
E-postadress
Om