Rekryteringskonsulterna

                Rekryterar Rätt... 

 

Det lönar sig att kontakta oss, därför att..

Vi ger er "skräddarsydda" lösningar för era rekryteringar, precis så som ni vill ha det hela vilket ger er trygghet!   

Vi hjälper er till framgångsrika affärer genom att bespara er tid med att få in ny arbetskraft, så att ni kan fokusera på era kunders behov! 

Vi uppfyller era personalbehov så att ni får rätt personal till er inom den tidsram ni önskar.


Ni får hjälp med...     

  • En analys av ert personalbehov 
  • "second opinion" t.ex. på kandidat ni kanske redan har till ett jobb 
  • Behovsanalys på ett jobb / befattning
  • Annonsering i valfritt media


 Vi kan erbjuda er ett eller flera speciellt utvalda steg i processen ända upp till den kompletta rekryteringen!

Detta inkluderar intervjuer, referenstagning och tester m.m, vilket är varierande beroende på tjänstens tyngd och omfattning


Vi hyr även ut personal till er för en kortare eller längre period


   

 

 

 

 

 

   

Ring
E-postadress
Om