Rekryteringskonsulterna

                Rekryterar Rätt... 


Rekryteringskonsulterna 

Er proffsiga hjälp till självhjälp!       

Vi hjälper er att finna...

Rätt kompetens till rätt kostnad inom rätt tid! 

Vi består av 2 stycken erfarna yrkesutövare som även samverkar med externa specialiserade kollegor av tjänster när det gäller rekrytering, uthyrning och urval av kompetenta erfarna medarbetare

Detta till organisationer och företag i de flesta branscher

Vi har även ett speciellt fokus genom att, som medlem, arbeta tillsammans med företagsgrupperna i Stockholm   

Företagsgrupperna Stockholm

Ni finner oss på deras hemsida...

www.fgs.nu 

====================================================================================================

Välkommen att kontakta oss!

 

 


Hans Falk  

HR-konsult och har mer än 15 års erfarenhet av rekrytering, bemanning och även försäljning inom ett multinationellt företag. 

Han är Fil.kand i språk, utbildningsteknologi och personalvetenskap. Han har lång och bred erfarenhet inom HR både i Sverige och internationellt, operativt och strategiskt, främst inom privat näringsliv. Hans är certifierad som coach och tränare i interkulturell kommunikation, samt i OPQ, personlighetsformulär.

Som person är Hans kund- och resultatfokuserad samt en social och öppen person som har lätt för att skapa kontakter med andra. 

Idag arbetar Hans som egenföretagare och konsult inom HR, främst rekrytering nu på Rekryteringskonsulterna 

Hans Linked in adress

www.linkedin.com/in/hans-falk-421a4036 

mobil +46 (0) 70 538 2157  

hans.falk@rekryteringskonsulterna.com  

info@rekryteringskonsulterna.com

 

 

 


 Jan Ek

HR-konsult och har arbetat mer än 10 år med rekrytering och bemanning.

Annat lands hela ansvar för den organisatoriska utvecklingen som COO. Även ansvarat som KAM med personalledning av detta i Stockholm.     

Har gått IHM:s ekonomi- och personalledare utbildning och har många års erfarenhet från strategisk operativ försäljning, projektledning och marknadsföring.

En större samverkan genom internationella avtal utvecklade hans kunskaper inom olika affärs- och levnadskulturer. 

Jan´s tjänst som produktchef omfattade ett produkt- och marknadsansvar, samt utbildning av personal.

Han har också utbildat sig till inköpare, vilket gett kunskaper om hur man bemöter båda parters tankar. 

Som person är Jan öppen, prestigelös och strukturerad vilken aktivt lyssnar och  detta skapar en tydlig målbild. Kännetecknas också av att vara envis, uthållig och lojal. 

Idag arbetar Jan som egenföretagare och konsult inom HR, främst rekrytering nu på Rekryteringskonsulterna 


Jan's Linked in adress:

www.linkedin.com/in/janekfam

mobil nr +46 (0) 70 443 5932 

jan.ek@rekryteringskonsulterna.com

info@rekryteringskonsulterna.com

  

Ring
E-postadress
Om